Advokátní kancelář Karel Fischer

Naše specializace

Právní služby pro statutární orgány měst, městských částí, obcí a krajů a pro jejich korporace a další zařízení

Nabízíme komplexní právní služby pro statutární orgány měst a obcí, jež zahrnují mimo jiné operativní právní konzultace, zpracování právních dokumentů, právních stanovisek a rozborů, připomínkování právních dokumentů či podkladů či návrhy textů usnesení, jakož i klasické právní zastoupení ve sporných nebo obtížných záležitostech, přípravu náročných smluvních dokumentů, zastupování v právních sporech a právní servis pro korporace obcí a měst. Viz také další, níže uvedené specializace.

Právní služby pro spolupráci veřejné správy se soukromým sektorem

V oblasti legislativy a právních služeb v projektech typu koncesí a PPP (Public Private Partnership, tj. spolupráce veřejného a soukromého sektoru) těžíme nejen z právní teorie, nýbrž i ze zkušeností s realizovanými projekty. Nabízíme komplexní právní servis spojený s těmito projekty, a to jak pro orgány veřejné správy, tak soukromé společnosti (např. stavební firmy nebo poskytovatele služeb) a finanční či investiční instituce.

Právní služby pro veřejné zakázky a obchodní soutěže

V oblasti práva veřejných zakázek nabízíme komplexní právní služby pro zadavatele veřejných zakázek a obchodních soutěží, jakož i zastupování uchazečů o veřejnou zakázku.
Naše služby spočívají v kompletním zajištění právních úkonů spojených s veřejnou zakázkou či obchodní soutěží, od přípravy zadávací dokumentace, přes asistenci v procesu zadání, až po vyjednání smlouvy o plnění veřejné zakázky s vybraným uchazečem, jakož i právní poradenství a právní zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže nebo před soudy ve věci řízení o veřejných zakázkách nebo koncesích.
Uchazečům o veřejné zakázky poskytujeme právní služby spojené s posouzením kritérií, přípravou nabídky, vyjednání smlouvy o plnění veřejné zakázky, případně se zpochybněním právní regulérnosti soutěže.

Právní služby pro developerskou a investiční činnost

Součástí našeho právního servisu je zajištění veškerých právních aspektů developerské a investorské činnosti, a to jak z pohledu developera či investora, tak z pohledu statutárních orgánů měst a obcí, v jejichž oblasti se developerský projekt připravuje či nachází. Od poradenství v úvodních fázích plánování projektů, přes přípravu smluv, poradenství v oblasti nájmů, převodů a věcných práv k nemovitostem, až po právní služby spojené s financováním a pojištěním nemovitostí.

 

Kanceláře Pařížská

Advokátní kancelář Karel Fischer

Sídlo: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1

Telefon: 230 234 570
Fax: 230 234 574
E-mail: info@akfischer.cz
ID datové schránky: kp3hpw9

Kde nás najdete (mapa)